Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

PDFŠtampaEl. pošta

U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 57/14 i 28/15) DOO "Komunalno Kotor" donosi Plan javnih nabavki za 2020. godinu. 

 

Ugovor o nabavci djelova za teretna motorna vozila

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor o nabavci djelova za teretna motorna vozila, potpisan je sa Poslovnim društvom za proizvodnju, promet i usluge "SINCOMMERCE" DOO Podgorica, za potrebe DOO "Komunalno Kotor" Kotor.

 

Ugovor o nabavci polovnog teretnog vozila

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor o nabavci polovnog teretnog vozila, kamion za prevoz otpada za dislokaciju smeća i otpada sa reciklažne stanice na Lovanji, za potrebe DOO "Komunalno Kotor" Kotor, potpisan je sa "JABUKA & CO" Podgorica.

 

Ugovor o nabavci potrošnih djelova, kao i motornih kosačica, pile i duvalice

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor o nabavci potrošnih djelova, kao i motornih kosačica, pile i duvalice, za potrebe DOO "Komunalno Kotor" Kotor potpisan je sa "MOTO SHOP" DOO za servisiranje, usluge i trgovine Igalo.

 

Strana 1 od 25

klaster otpad