Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Saopštenje za javnost

PDFŠtampaEl. pošta

Poštovani sugrađani,kako je sezona u toku želimo da vas obavijestimo o aktivnostima Komunalno preduzeća.

Kako su u našoj opštini razne manifestacije i pojačan je broj posjetilaca radnici Komunalno doo su pored redovnih aktivnosti odvoza smeća, održavanja zelenih površina koje su zbog sezone pojačane a koristeći dobru saradnju sa Komunalnim preduzećem u Tivtu, angažovana je mašina za pranje javnih površina.

Tom mašinom je u jutarnjim časovima oprano šetalište u Dobroti a nakon toga se oprao prostor iza katedrale Sv.Tripuna ,područje od zgrade opštine ka zgradi skupštine (Palata Bizanti),kao i ulicu iza gradskog sata i područje iza crkve Blažene Ozane.

I ovom prilikom apelujemo na građane da odlaganje smeća vrše u kantama i kontejnerima namijenjenim za tu svrhu te da se strogo pridržavaju termina odlaganju, kabastog otpada koji su predviđeni terminima donešenim opštinskom odlukom a to su :ponedeljak , srijeda i petak nakon 15:00 časova.

Takođe smo počelii saradnju sa SISTEM 48 tako da građani mogu svoje primjedbe ,zapažanja i sugestije da podijele sa njima a na koje ćemo vrlo rado i u najkraćem mogućem vremenu odgovoriti.

Komunalno doo Kotor svojim građanima unaprijed zahvaljuje na saradnji.

PR služba Komunalnog preduzeća

 

Komunalno preduzeće pokreće akciju udomljavanja životinja

PDFŠtampaEl. pošta

U Azilu na Lovanji imamo veliki broj pasa kao i štenadi. Apelujemo na sve građane, ljubitelje životinja u koliko imaju potrebe za kućnim ljubimcem da dođu do Azila i možda baš tamo među napuštenim pronađu odgovarajućeg kućnog ljubimca.

Komunalno preduzeće pokreće akciju udovljavanja životinja i daje sve napore da se održi svaki pas. U koliko ima zainteresovanih građana, mole se da se za detaljnije infomacije jave na kontakt telefon 067-257-964

 

Saopštenje za javnost

PDFŠtampaEl. pošta

Komunalnom preduzeću Kotor često su upućene primjedbe na održavanje čistoće kanala - Zvjerinjak, sa zahtijevom za intervenciju zbog održavanja istog.

Shodno tome, apelujemo na građane posebno iz naselja Rakite, kako bi kanal koji je od velikog značaja bio u funkciji kojoj je i namijenjen i kako bi stanovništvo bilo pošteđeno neprijatnih mirisa, da otpad ne bacaju u kanal, već savijesno odlažu u kontejnere koji su za to i predviđeni.

Kontakt telefon Komunalnog preduzeća: 032/325-677

 

Termini odlaganja kabastog otpada

PDFŠtampaEl. pošta

Obavještavaju se građani Opštine Kotor, da izbacivanje kabastog otpada vrše sledećim danima: ponedeljkom, srijedom i petkom, u popodnevnom terminu nakon 15 časova, u malim količinama kako bi isti bio blagovremeno odvezen.

Takođe, apelujemo na građane da kabasti materijal ne odlažu u kontejnere za komunalni otpad.

Kontakt telefon Komunalnog preduzeća: 032/325-677.

 

Strana 6 od 17

klaster otpad