Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Saopštenje za javnost

PDFŠtampaEl. pošta

Mole se građani opštine Kotor da poštoju odluku o održavanju čistoće tako što će komunalni otpad odlagati u terminima koji su za to predviđeni. Uljani otpad iz ugostiteljskih objekata da se obavezno skladišti u kantama koje su za to namjenjene, kako bi doprinjeli čistoći grada i bezbijednosti građana i posjetilaca.

Skrećemo pažnju učesnicima u saobraćaju da svoja vozila ne parkiraju pored kontjenera i u blizini njih jer na taj se onemogućava redovno pražnjenje istih.

Apelujemo da građani svoj kabasti otpad ne odlažu u blizini kontejnera jer taj prostor nije namjenjen za odlaganje te vrste otpada.

U očekivanju smo da ćemo naići na razumijevanje sugrađana, a u cilju unapređenja rada Komunalnog preduzeća i uzajamnom naporu u očuvanju životne sredine građana opštine Kotor.

Kontakt telefon Komunalnog preduzeća: 032/325-677.

 

Saopštenje za javnost

PDFŠtampaEl. pošta

Topovi koji su se nalazili ispred glavnih gradskih vrata Starog grada, su trenutno na imanju DOO “Komunalno Kotor” u Kavču, gdje su zaposleni iz ovog preduzeća izvršili njihovu restauraciju (možete vidjeti na slikama u prilogu).

Rukovodstvo ovog preduzeća planira da ih postavi ispred upravne zgrade DOO “Komunalno Kotor” u Škaljarima – zgrada Obnove.

 

image-0-02-04-12e4bd3788bce26f95dbca007c957383e1d14ca59ee17b08158c8eff1efd73ba-V   image-0-02-05-8c97229e63b9d83657695292c6e3b8be6249c8f505e776b196bf7815398405f4-V

 

Integrisani saobraćaj u Perastu

PDFŠtampaEl. pošta

U periodu od 01.05. do 30.09.2017. godine u vremenskom intervalu od 08:00 do 01:00 čas, krzo Perast je zatvoren saobraćaj. Propuštaju se samo vozila sa propusnicom, i dostavna vozila od 08:00 - 11:00 časova. Kroz Perast normalno saobraća lokalni autobus Blue Line.

Parkinzi na ulazu i izlazu iz Perasta se naplaćuju po cijeni od 0.50 centi za putnička vozila, svaki započeti sat ili dnevno po cijeni od 2.00€. Za kombije i minibuse cijena je 5€ po započetom satu ili 20€ za cijeli dan. Za autobuse cijena je 10€ po započetom satu ili 40€ za cijeli dan. 

U Grad Perast mogu da ulaze taxi vozila sa kotorskom registracijom ali samo da iskrcaju putnike i da izađu. Parking im se ne naplaćuje dok čekaju putnike. Taxi vozila sa drugim registarskim tablicama ne mogu da uđu u Perast.

 

Javno nadmetanje - Pijaca Kotor

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.­­­1481 od 25.05.2017. godine, DOO «Komunalno Kotor» Kotor oglašava

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU

I. Predmet javnog nadmetanja je davanje u zakup na određeno vrijeme, za period. 01.09. – 30.09.2017. godine /van sezona/ i 01.06. – 31.08.2017 godine /sezona/:

1. Jedanaest mjesta na kamenim stolovima za prodaju bižuterije, suvenira, knjiga, slika, plažne galanterije i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace u Kotoru.

2. Petnaest mjesta za postavljanje tipskih montažnih objekata za prodaju sladoleda originalnog(fabrickog pakovanja), sokova originalnog (fabrickog) pakovanja, kukuruza, kokica i secerne vune u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace naspram kamenih stolova.

  1. Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 1. iznosi:

 

STOLOVI PO BROJEVIMA

Početna cijena po stolu u van sezoni /septem./

bez PDV-a

Početna cijena po stolu u sezoni /jun, jul i avgust/

bez PDV-a

47-49

385,00€

550,00 €

50-55

690,00 €

990,00 €

56-59

460,00 €

660,00 €

60-65

630,00 €

900,00 €

66-68

315,00 €

450,00 €

69-76

670,00 €

960,00 €

77-79

250,00 €

360,00 €

80-85

500,00 €

720,00 €

86-89

330,00 €

480,00 €

90-95

500,00 €

720,00 €

96-98

250,00 €

360,00 €

Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 2. iznosi: u van sezoni / septembar/ 300,00 € bez PDV-a, a u sezoni /jun, jul i avgust/ 535,00 € bez PDV-a.

III. Prva ponudjena cijena mora biti za 50,00 eura veca od početne cijene sa naznakom ponudjača za koje prodajno mjesto se nadmeće i koju vrstu proizvoda ce prodavati i za koji period /van sezone – septembar ili sezona-jun, jul i avgust/ pa i u slučaju prijave jednog učesnika na javnom nadmetanju .

IV. Davanje u zakup prodajnih mjesta izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će se održati dana 30.05.2017. godine sa početkom u 10,00 h u prostorijama poslovne zgrade DOO «KOMUNALNO KOTOR», Kotor, Škaljari bb.

V. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje trgovine i nemaju dugovanja prema DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati zaposleni u DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

VI. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije dužni su da na ime učešća u postupku javnog nadmetanja uplate novčani iznos u visini od 50,00 eura do početka javnog nadmetanja, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća na dan licitacije i dostave na uvid rjesenje o registraciji

VII. Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije na licitaciji izvršit će se povraćaj uplaćenih sredstava iz tačke 6. ovog oglasa odmah po završetku postupka javnog nadmetanja.

VIII. Učesnik koji uspije na licitaciji dužan je zaključiti Ugovor o davanju u zakup prodajnog mjesta u roku od tri dana od završetka postupka licitacije nakon što predhodno uplati dostignutu cijenu zakupnine, a za van sezonu cijeli iznos, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća.

IX. Ukoliko učesnik ovog oglasa iz bilo kojih razloga ne uplati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povraćaj kaucije a DOO «Komunalno Kotor» Kotor će se obratiti drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda, i ponuditi izlicitirauj cijenu ponudjača koji je odustao.

X. DOO ,,Komunalno Kotor`` Kotor zadzava pravo izmjene teksta oglasa licitacije, pravo pri odlucivanju i zakljucivanju ugovora, kao i pri samom postupku licitacije da ne zakljuci ugovor o zakupu sa licima koja se u prethodnom periodu nisu pridrzavali pijacnog reda i ostalih lokalnih i drzavnih propisa.

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

 

Strana 7 od 17

klaster otpad