Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Javno nadmetanje - Pijaca Kotor

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.­­­1481 od 25.05.2017. godine, DOO «Komunalno Kotor» Kotor oglašava

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU

I. Predmet javnog nadmetanja je davanje u zakup na određeno vrijeme, za period. 01.09. – 30.09.2017. godine /van sezona/ i 01.06. – 31.08.2017 godine /sezona/:

1. Jedanaest mjesta na kamenim stolovima za prodaju bižuterije, suvenira, knjiga, slika, plažne galanterije i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace u Kotoru.

2. Petnaest mjesta za postavljanje tipskih montažnih objekata za prodaju sladoleda originalnog(fabrickog pakovanja), sokova originalnog (fabrickog) pakovanja, kukuruza, kokica i secerne vune u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace naspram kamenih stolova.

  1. Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 1. iznosi:

 

STOLOVI PO BROJEVIMA

Početna cijena po stolu u van sezoni /septem./

bez PDV-a

Početna cijena po stolu u sezoni /jun, jul i avgust/

bez PDV-a

47-49

385,00€

550,00 €

50-55

690,00 €

990,00 €

56-59

460,00 €

660,00 €

60-65

630,00 €

900,00 €

66-68

315,00 €

450,00 €

69-76

670,00 €

960,00 €

77-79

250,00 €

360,00 €

80-85

500,00 €

720,00 €

86-89

330,00 €

480,00 €

90-95

500,00 €

720,00 €

96-98

250,00 €

360,00 €

Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 2. iznosi: u van sezoni / septembar/ 300,00 € bez PDV-a, a u sezoni /jun, jul i avgust/ 535,00 € bez PDV-a.

III. Prva ponudjena cijena mora biti za 50,00 eura veca od početne cijene sa naznakom ponudjača za koje prodajno mjesto se nadmeće i koju vrstu proizvoda ce prodavati i za koji period /van sezone – septembar ili sezona-jun, jul i avgust/ pa i u slučaju prijave jednog učesnika na javnom nadmetanju .

IV. Davanje u zakup prodajnih mjesta izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će se održati dana 30.05.2017. godine sa početkom u 10,00 h u prostorijama poslovne zgrade DOO «KOMUNALNO KOTOR», Kotor, Škaljari bb.

V. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje trgovine i nemaju dugovanja prema DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati zaposleni u DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

VI. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije dužni su da na ime učešća u postupku javnog nadmetanja uplate novčani iznos u visini od 50,00 eura do početka javnog nadmetanja, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća na dan licitacije i dostave na uvid rjesenje o registraciji

VII. Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije na licitaciji izvršit će se povraćaj uplaćenih sredstava iz tačke 6. ovog oglasa odmah po završetku postupka javnog nadmetanja.

VIII. Učesnik koji uspije na licitaciji dužan je zaključiti Ugovor o davanju u zakup prodajnog mjesta u roku od tri dana od završetka postupka licitacije nakon što predhodno uplati dostignutu cijenu zakupnine, a za van sezonu cijeli iznos, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća.

IX. Ukoliko učesnik ovog oglasa iz bilo kojih razloga ne uplati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povraćaj kaucije a DOO «Komunalno Kotor» Kotor će se obratiti drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda, i ponuditi izlicitirauj cijenu ponudjača koji je odustao.

X. DOO ,,Komunalno Kotor`` Kotor zadzava pravo izmjene teksta oglasa licitacije, pravo pri odlucivanju i zakljucivanju ugovora, kao i pri samom postupku licitacije da ne zakljuci ugovor o zakupu sa licima koja se u prethodnom periodu nisu pridrzavali pijacnog reda i ostalih lokalnih i drzavnih propisa.

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

 

Poziv za prikuljanje ponuda za prodaju vozila putem licitacije

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu čl. 34 Statuta DOO „Komunalno Kotor“ Kotor i Odluke Odbora direktora br.1004 od 31.03.2017. objavljuje se

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA PUTEM LICITACIJE

Predmet prodaje su vozila kako slijedi:

Red.

Br.

Marka – tip vozila

Reg.broj

God.

proizvodnje

Početna lic.

cijena

Napomena

1.

GOLF II

-

-

 

100,00 €

Vozilo se nalazi u rashodovanom stanju

2.

GOLF II

-

-

 

100,00 €

Vozilo se nalazi u rashodovanom stanju

IMG 20170419_082219  IMG 20170419_082239

IMG 20170419_082335 IMG 20170419_082226

Opširnije...

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke

PDFŠtampaEl. pošta

Nabavka goriva za potrebe voznog parka preduzeća.

Opširnije...

 

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom

PDFŠtampaEl. pošta

Nabavka otvorenog Abrol kontejnera kom. 2 i zatvorenog Abrol kontejnera kom.2

Opširnije...

 

Strana 9 od 19

klaster otpad