Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Cijena parking usluga

PDFŠtampaEl. pošta

Cijena parking usluga na parking Benovo:

 • malo auto 0.80€/sat
 • kombi vozilo 1.50€/sat
 • kamper 3.00€/sat

Cijena parking usluga na parking Roda:

 • malo auto 0.50€/sat
 • sa računom većim od 5€ iz Roda marketa prvi sat besplatno

Cijena parking usluga na parking Riva:

 • malo auto 0.90€/sat
 

Izdavanje pretplatne parking kartice

PDFŠtampaEl. pošta

Podnosilac zahtijeva za izdavanje pretplatne parking kartice za stanovnike Starog grada (parking Benovo i Roda) treba da dostavi sljedeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte
 • Potvrdu od M.Z. Stari grad sa adresom stanovanja
 • Kopiju saobraćajne dozvole za koju važi pretplata
 • Cijena 25,00€

Podnosilac zahtijeva za izdavanje pretplatne parking kartice za zaposlene u Starom gradu / pet dana u sedmici (parking Benovo i Roda) treba da dostavi sljedeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte
 • Potvrdu od poslodavca o zaposlenosti i kopija rješenja o registraciji sa tačnom adresom objekta
 • Kopiju saobraćajne dozvole za koju važi pretplata
 • Cijena 40,00€

Podnosilac zahtijeva za izdavanje pretplatne parking kartice za neograničeno korišćenje parking mjesta (parking Benovo i Roda) treba da dostavi sljedeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte
 • Kopiju saobraćajne dozvole za koju važi pretplata
 • Cijena 50,00€

Za penzionere potrebna su sljedeća dokumenta za izdavanje pretplatne kartice (parking Benovo i Roda):

 • Kopija važeće vozačke dozvole
 • Ček od penzije
 • Kopija saobraćajne dozvole za koju važi pretplata
 • Potvrda iz M.Z. Stari grad sa adresom stanovanja
 • Cijena 10,00€

 

 

Integrisani saobraćaj u Perastu

PDFŠtampaEl. pošta

U periodu od 01.06. do 01.10.2015. godine u vremenskom intervalu od 08:00 do 01:00 čas, krzo Perast je zatvoren saobraćaj. Propuštaju se samo vozila sa propusnicom, i dostavna vozila od 08:00 - 10:00 časova. Kroz Perast normalno saobraća lokalni autobus Blue Line i Open Tour. MZ Perast je dozvolila izdavanje 226 propusnica za Peraštane.

Parkinzi na ulazu i izlazu iz Perasta se naplaćuju po cijeni od 0.50 centi za putnička vozila, svaki započeti sat ili dnevno po cijeni od 2.00€. Za kombije i minibuse cijena je 5€ po započetom satu ili 20€ za cijeli dan. Za autobuse cijena je 10€ po započetom satu ili 40€ za cijeli dan. 

U Perastu mogu da ulaze taxi vozila sa kotorskom registracijom ali samo da iskrcaju putnike i da izađu. Parking im se ne naplaćuje dok čekaju putnike. Taxi vozila sa drugim registarskim tablicama ne mogu da uđu u Perast.

Električni minibusi i 2 električna vozila segway, električni i obični bicikli su van upotrebe jer su dotrajali i ne rade.

 

Javno nadmetanje - licitacija

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.­­­1322 od 23.04.2015. godine, DOO «Komunalno Kotor» Kotor oglašava

 

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU

 

I. Predmet javnog nadmetanja je davanje u zakup na određeno vrijeme, za period 01.05.-31.05.2015. i 01.09. – 30.09.2015. godine /van sezona/ i 01.06. – 31.08.2015 godine /sezona/:

1. Jedanaest mjesta na kamenim stolovima za prodaju bižuterije, suvenira, knjiga, slika, plažne galanterije i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace u Kotoru.

2. Petnaest mjesta za postavljanje tipskih montažnih objekata za prodaju sladoleda originalnog(fabrickog pakovanja), sokova originalnog (fabrickog) pakovanja, kukuruza, kokica i secerne vune u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace naspram kamenih stolova.

 1. Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 1. iznosi:

 

 

STOLOVI PO BROJEVIMA

Početna cijena po stolu u van sezoni /maj i septem./

bez PDV-a

Početna cijena po stolu u sezoni /jun, jul i avgust/

bez PDV-a

47-49

385,00€

550,00 €

50-55

690,00 €

990,00 €

56-59

460,00 €

660,00 €

60-65

630,00 €

900,00 €

66-68

315,00 €

450,00 €

69-76

670,00 €

960,00 €

77-79

250,00 €

360,00 €

80-85

500,00 €

720,00 €

86-89

330,00 €

480,00 €

90-95

500,00 €

720,00 €

96-98

250,00 €

360,00 €

 

Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 2. iznosi: u van sezoni /maj i septembar/ 300,00 € bez PDV-a, a u sezoni /jun, jul i avgust/ 535,00 € bez PDV-a.

III. Prva ponudjena cijena ne može biti manja od 10% početne cijene sa naznakom ponudjača za koje prodajno mjesto se nadmeće i koju vrstu proizvoda ce prodavati i za koji period /van sezone –maj i septembar ili sezona-jun, jul i avgust/ pa i u slučaju prijave jednog učesnika na javnom nadmetanju .

IV. Davanje u zakup prodajnih mjesta izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će se održati dana 30.04.2015. godine sa početkom u 10,00 h u prostorijama poslovne zgrade DOO «KOMUNALNO KOTOR», Kotor, Škaljari bb.

V. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje trgovine i nemaju dugovanja prema DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati zaposleni u DOO «Komunalno Kotor» Kotor.

VI. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije dužni su da na ime učešća u postupku javnog nadmetanja uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene iz tč.2. ovog oglasa do početka javnog nadmetanja, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća na dan licitacije i dostave na uvid rjesenje o registraciji

VII. Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije na licitaciji izvršit će se povraćaj uplaćenih sredstava iz tačke 6. ovog oglasa odmah po završetku postupka javnog nadmetanja.

VIII. Učesnik koji uspije na licitaciji dužan je zaključiti Ugovor o davanju u zakup prodajnog mjesta u roku od tri dana od završetka postupka licitacije nakon što predhodno uplati dostignutu cijenu zakupnine, a za van sezonu cijeli iznos, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni Preduzeća.

IX. Ukoliko učesnik ovog oglasa iz bilo kojih razloga ne uplati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povraćaj kaucije a DOO «Komunalno Kotor» Kotor će se obratiti drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda, i ponuditi izlicitirauj cijenu ponudjača koji je odustao.

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

 

Strana 10 od 14

klaster otpad