Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

OBAVJEŠTENJE

PDFŠtampaEl. pošta

OBAVJEŠTENJE

Ublažavanjem negativnih efekata nastalih destruktivnim djelovanjem "crvenog surlaša" na palme i životnu sredinu obavještavamo sva pravna i fizička lica da nas mogu kontaktirati na slijedeće brojeve telefona:

032-325-677

067-653-553

067-721-812

Gdje će dobiti sve neophodne informacije o tretiranju istih kao i cijenu usluga.

 

Ugovor za nabavku rashladnih vitrina

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor za nabavku rashladnih vitrina, za potrebe DOO "Komunalno Kotor" radi opremanja poslovnog prostora na pijaci u Risnu, potpisan je sa Društvom za proizvodnju, promet i usluge export - import "ICECOM" DOO Podgorica

 

Ugovor za nabavku ulja i maziva

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor za nabavku ulja i maziva za potrebe voznog parka DOO "Komunalno Kotor" potpisan sa "EFEL TRAVEL" DOO Cetinje

 

Ugovor za izradu i montažu kovanih ogradi i ulazne kapije na groblje Vrbica

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor za izradu i montažu kovanih ograda i kovane ulazne kapije na groblju "Vrbice" u Dobroti.

 

Strana 3 od 23

klaster otpad