Ugovor za nabavku ulja i maziva

Štampa

Ugovor za nabavku ulja i maziva za potrebe voznog parka DOO "Komunalno Kotor" potpisan sa "EFEL TRAVEL" DOO Cetinje