Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Javno nadmetanje - licitacija

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke Odbora Direktora br. 896 od 27.03.2018. godine, DOO „KOMUNALNO KOTOR“ Kotor oglašava

JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

I.Za prodaju vozila i opreme:

 

Vozila i komunalna oprema

Početna cijena

Kontejneri za otpad veći

kom.2 x 120,00€

Kontejneri za otpad manji

kom.1 x 60,00€

*NKFlKS* čistilica na električni pogon

kom.1 x 1750,00€

Kontejneri 1,1 m3

kom. 2 x 30,00€

Mercedes 300 TD

kom. 1 x 600,00€

Vacumcleaner AZURA2 – motorna čistilica

kom.1 x 1500,00

FAP 1921 AE 134-nadgradnja (bubnjara)

kom. 1 x 1.100,00€

Čistilica Faun – motorna čistilica

kom. 1 x 1050,00€

Citroen Jumper TDI 2,5

kom. 1 x 1000,00€

Pokretna traka sa motorom i reduktorom

kom. 1 x 720,00€

Opširnije...

 

Ugovor o nabavci robe

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor o nabavci robe male vrijednosti za nabavku zastitne HTZ i vatrogasne opreme

 

Zahtijev za dostvaljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

PDFŠtampaEl. pošta

Nabavka zaštitne HTZ i vatrogasne opreme

 

 

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke

PDFŠtampaEl. pošta

Nabavka čistilice vozilo - mašina za pranje i čišćenje ulica i kanala

Opširnije...

 

Strana 1 od 18

klaster otpad