Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

U Perastu od 1. Juna bez saobraćaja

PDFŠtampaEl. pošta

Od 1. juna do 30. septembra u Perastu počinje integrisani saobraćaj, svakim danom od 08:00h do 01:00h. Saobraćaj je zatvoren za sva vozila, osim vozila sa propusnicom koja se izdaje na osnovu odobrenja MZ Perast. Pravo prolaska kroz Perast imaju autobusi Blue line, Open ture i taxisti koji putnike mogu dovesti do odredišta, nakon čega im je dozvoljeno da ih čekaju na parkingu bez nadoknade. 

U toku su pregovori o nabavci novih baterija za električni autobus, auto i bicikla, koji će biti uključeni u ponudu JKP Kotor. 

Od 1. maja počeo je sa naplatom parking na ulazu i izlazu iz Perasta, za turističke autobuse kao i za sva ostala vozila. Cijena je na prošlogodišnjem nivou, 0,50€/h za mala vozila, 5,00€/h za kamp prikolice, minibuse i kombi i 10,00€/h za autobuse. 

JKP u svojoj ponudi ima bicikla, koje je moguće iznajmiti po cijeni od 2,00€/h.

Za izdavanje propusnica, nadležna je MZ Perast.

 

Javne nabavke

PDFŠtampaEl. pošta

1. Otvoreni postupak javne nabavke - Gorivo
Dana 26.05.2014. god. JKP KOTOR je donijelo odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku goriva. Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, to je JUGOPETROL AD Kotor.
2. Shoping metoda - Veterinarske usluge
Dana 26.05.2014. god. JKP KOTOR je potpisao ugovor, nakon sprovedenog postupka prikupljanja ponuda putem shopinga, za pružanje veterinarskih usluga za sklonište za zaštitu napuštenih, izgubljenih pasa (azil) u Kavču na godišnjem nivou odnosno za period od 12 mjeseci sa Veterinarskom ustanovom VETERINUM iz Ulcinja.
 

Javno nadmetanje - Licitacija

PDFŠtampaEl. pošta

     Na osnovu Odluke br.­­­1274 od 06.05.2014. godine, Javno komunalno preduzeće «Kotor» Kotor oglašava

 

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU

DRUGI PUT


I. Predmet javnog nadmetanja je davanje u zakup na određeno vrijeme, za period 01.06. – 31.08.2014 godine:

 

1. Pet mjesta na kamenim stolovima za prodaju bižuterije, suvenira, knjiga, slika, plažne galanterije i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace u Kotoru.

    2. Osam mjesta za postavljanje tipskih montažnih objekata za prodaju brze hrane, sladoleda, kokica i sl. u spoljašnjem dijelu zelene                 gradske pijace naspram kamenih stolova.

II.Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 1. iznosi:


 

STOLOVI PO BROJEVIMA

Početna cijena po stolu u sezoni /jun, jul i avgust/

bez PDV-a

69-76

960,00 €

80-85

720,00 €

86-89

480,00 €

90-95

720,00 €

96-98

360,00 €

Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu  pod tačkom 2. iznosi: 535,00 € bez PDV-a.

III. Prva ponudjena cijena  ne može biti manja  od 10% početne cijene sa naznakom ponudjača za koje prodajno mjesto se nadmeće i za koji period / sezona-jun, jul i avgust/ pa i u slučaju prijave jednog učesnika na javnom nadmetanju .

IV. Davanje u zakup  prodajnih mjesta izvršit će se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će se održati dana 29.05.2014. godine sa početkom u 10,00 h u prostorijama poslovne zgrade JKP «KOTOR», Kotor, Škaljari  bb.

     V. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje trgovine i            nemaju dugovanja prema JKP «Kotor» Kotor.

U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati  zaposleni u JKP «Kotor» Kotor.

VI. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije dužni su da na ime učešća u postupku javnog nadmetanja uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene iz tč.2. ovog oglasa do početka javnog nadmetanja, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni ovog Preduzeća.

VII. Učesniku javnog nadmetanja koji ne uspije na licitaciji izvršit će se povraćaj uplaćenih sredstava iz tačke 6. ovog oglasa odmah po završetku postupka javnog nadmetanja.

VIII. Učesnik koji uspije na licitaciji  dužan je zaključiti Ugovor o davanju u zakup prodajnog mjesta u roku od tri dana  od završetka  postupka licitacije nakon što predhodno uplati  dostignutu cijenu zakupnine, a za van sezonu cijeli iznos, na žiro račun br. 505-1046-37 kod „Atlas mont banke“ Kotor ili na blagajni ovog Preduzeća.

IX. Ukoliko učesnik ovog oglasa iz bilo kojih razloga  ne uplati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju ugovora gubi pravo na povraćaj kaucije a JKP «Kotor» Kotor će se obratiti drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda, i ponuditi izlicitirauj cijenu ponudjača koji je odustao.

Sva  bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

 

 

Početak realizacije projekta "Uspostavljanje kompostiranja i selektivnog odlaganja otpada u opštinama Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi"

PDFŠtampaEl. pošta

Javno komunalno preduzeće „Kotor“ je potpisalo ugovor sa delegacijom Evropske Unije u Crnoj Gori o početku realizacije projekta „Uspostavljanje kompostiranja i primarne selekcije u opštinama Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi“. JKP „Kotor“ je nosilac projekta a partneri na projektu su Komunalna preduzeća iz Tivta, Budve, Herceg Novog i NVO Eko Centar „Delfin“.

Izgradnjom prve kompostane u Crnoj Gori, komunalna preduzeća imaju za cilj unapređenje sistema odlaganja i upravljanja zelenim otpadom u skladu sa standardima Evropske Unije.

Opširnije...

 

Strana 31 od 32

klaster otpad