Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Ugovor za nabavku ulja i maziva

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor za nabavku ulja i maziva za potrebe voznog parka DOO "Komunalno Kotor" Kotor, potpisan je sa "M" OIL d.o.o. Podgorica.

 

Izmjena Plana javne nabavke

PDFŠtampaEl. pošta

Izmjena Plana javne nabavke za 2019. godinu, DOO "Komunalno Kotor" Kotor.

 

Ugovor za pružanje veterinarskih usluga

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor za pružanju veterinarskih usluga, za potrebe DOO "Komunalno Kotor", potpisan je sa "VET PORT" DOO Kotor.

 

Ugovor o izvođenju radova - košenje

PDFŠtampaEl. pošta

Ugovor o izvođenju radova na košenju lokalnih puteva i javnih površina na teritpriji opštine Kotor, potpisan je sa firmom "Dema" DOO Kotor

 

Strana 7 od 29

klaster otpad