Ugovor o nabavci polovnog teretnog vozila

Štampa

Ugovor o nabavci polovnog teretnog vozila, kamion za prevoz otpada za dislokaciju smeća i otpada sa reciklažne stanice na Lovanji, za potrebe DOO "Komunalno Kotor" Kotor, potpisan je sa "JABUKA & CO" Podgorica.