Ugovor o nabavci mobilnog reciklažnog dvorišta

Štampa

DOO "Komunalno Kotor" potpisalo je ugovor za nabavku reciklažnog dvorišta sa LI COMMERCE DOO Podgorica.