Ugovor o izradi plana zaštite obavezno štićenih objekata

Štampa

Za potrebe DOO "Komunalno Kotor" potpisan je ugovor sa GUARD F.T.O. Budva za izradu plana zaštite obavezno štićenih objekata.