Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Plan javnih nabavki za 2014. godinu

PDFŠtampaEl. pošta

U skladu sa članom 38 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Javno komunalno preduzeće "KOTOR" je objavilo 31.01.2014 god. - Plan javnih nabavki za 2014-tu godinu na site Uprave za javne nabavke iz Podgorice

 

 


CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Obrazac 1
Član 38 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac JKP Kotor,
Broj 266
Mjesto i datum Kotor 31/01/2014

U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) JKP Kotor, donosi,

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2014 GODINU

Plan za Robe

Redni broj

Predmet javne nabavke

Naziv odnosno Opis

Procijenjena vrijednost nabavke

Vrsta postupka javne nabavke

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Konto odnosno budžetska pozicija

Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji

Izvor finansiranja

1

Robe

kancelarijski materijal, štampani materijal
30197630-1 Papir za štampanje
30192000-1 Kancelarijske potrepštine

8000.00

Neposredni sporazum

sukcesivno 2014

5121

8000.00

vlastita sredstva

2

Robe

sitan inventar
44512000-2 Razni rucni alati

7000.00

Neposredni sporazum

sukcesivno 2014

5124

32000.00

vlastita sredstva

3

Robe

Publikacije, časopisi
22200000-2 Novine, dnevnici, periodicne publikacije i casopisi
22120000-7 Publikacije

1000.00

Neposredni sporazum

sukcesivno 2014

5502

1000.00

vlastita sredstva

4

Robe

Gorivo
09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, elektricna energija i drugi izvori energije

300000.00

Otvoreni postupak javne nabavke

II kvartal

5133

300000.00

vlastita sredstva

5

Robe

Mazivo
24951000-5 Maziva i sredstva za podmazivanje
09211000-1 Ulja i sredstva za podmazivanje

20000.00

Otvoreni postupak javne nabavke

II kvartal

5134

20000.00

vlastita sredstva

6

Robe

Zaštitna HTZ oprema
18143000-3 Zaštitna oprema

15000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

I kvartal

1030

15000.00

vlastita sredstva

7

Robe

Biljni materijal za održavanje javnih površina
03111700-9 Sjeme povrca
03111900-1 Sjeme cvijeca
03115000-0 Sirovi biljni materijali
03451100-7 Sadnice

10000.00

Neposredni sporazum

sukcesivno 2014

5125

10000.00

vlastita sredstva

8

Robe

Rezervni djelovi
34913000-0 Razni rezervni djelovi
34330000-9 Rezervni djelovi za transportna vozila, dostavna vozila i automobile

24000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

I-IV kvartal

5122

24000.00

vlastita sredstva

9

Robe

Sredstva za higijenu
39831600-2 Sredstva za cišcenje toaleta
39831240-0 Sredstva za cišcenje

10000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II-III kvartal

5120

35000.00

vlastita sredstvo

10

Robe

Gume za teretna i putnička vozila
34352100-0 Gume za kamione
34351100-3 Gume za motorna vozila

25000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

I-II kvartal

5120

35000.00

vlastita sredstva

11

Robe

Pogrebna oprema
39296000-3 Pogrebna oprema

20000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II kvartal

5110

20000.00

vlastita sredstva

12

Robe

Nabavka teretnog vozila za potrebe kamenoloma
34142000-4 Samoistovarna teretna vozila (damperi)
34137000-6 Teretna vozila, korišcena

50000.00

Otvoreni postupak javne nabavke

II-III kvartal

0230

196000.00

vlastita sredstva

13

Robe

Nabavka električnog vozila za izbacivanje smeća iz starog grada
34144900-7 Elektricna vozila

20000.00

Otvoreni postupak javne nabavke

II-III kvartal

0230

196000.00

vlastita sredstva

14

Robe

Nabavka vozila kiper-grajfer za čistoću
34137000-6 Teretna vozila, korišcena

20000.00

Otvoreni postupak javne nabavke

II-III kvartal

0230

196000.00

vlastita sredstva

15

Robe

Nabavka 3 putnička vozila za potrebe obilaska terena za čistoću
34115000-6 Ostala putnicka vozila

30000.00

Otvoreni postupak javne nabavke

II-III kvartal

0230

196000.00

vlastita sredstva

16

Robe

Nabavka kontejnera za smeće
44613700-7 Kontejneri za smece

70000.00

Otvoreni postupak javne nabavke

II-III kvartal

0230

196000.00

vlastita sredstva

17

Robe

Građevinski materijal
44112000-8 Razne strukture za gradnju
44140000-3 Celicni proizvodi povezani s gradevnim materijalima
44115210-4 Vodoinstalaterski materijali
44111200-3 Cement

25000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II-IV kvartal

5124

25000.00

vlastita sredstva

18

Robe

Sredstva i potrošna roba (šrafovska roba, boje, lakovi, brusevi, elektrode, pile, kosačice i dr.)
16310000-1 Kosacice
44316400-2 Metalna roba
31000000-6 Elektricni uredaji, aparati, oprema i potrošna roba

10000.00

Neposredni sporazum

sukcesivno 2014

5136

10000.00

vlastita sredstva

19

Robe

Nabavka opreme za obradu sekundarnih sirovina na reciklažnoj stanici
42914000-6 Oprema za recikliranje

6000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

I-II kvartal

0230

196000.00

vlastita sredstvaUkupna vrijednost - Robe 671000.00 €

Plan za Radove

Redni broj

Predmet javne nabavke

Naziv odnosno Opis

Procijenjena vrijednost nabavke

Vrsta postupka javne nabavke

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Konto odnosno budžetska pozicija

Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji

Izvor finansiranja

20

Radovi

Ulazna raskrsnica na imanju preduzeća
45233140-2 Radovi na putevima

40000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II-III kvartal

0220

40000.00

vlastita sredstva

21

Radovi

Zid i parking na Vrbicama
45262620-3 Potporni zidovi
45236000-0 Radovi na betoniranju

50000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

I-II kvartal

0270

265000.00

vlastita sredstva

22

Radovi

Sanacija groblja u Škaljarima (austrijsko groblje)
45215400-1 Radovi na groblju

50000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II-III kvartal

0270

265000.00

vlastita sredstva

23

Radovi

Izgradnja cvjećare u dobroti
45000000-7 Gradevinski radovi
45213100-4 Radovi na izgradnji poslovnih gradevina

25000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

III-IV kvartal

0270

265000.00

vlastita sredstva

24

Radovi

Izgradnja grobnih mjesta na groblju Vrbice
45215400-1 Radovi na groblju

50000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

III-IV kvartal

0270

265000.00

vlastita sredstva

25

Radovi

Izgradnja kontejnerskih stanica
45000000-7 Gradevinski radovi

30000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

III-IV kvartal

0270

265000.00

vlastita sredstva

26

Radovi

Investicioni radovi na plastenicima na imanju preduzeća
45421160-3 Bravarski radovi
45112500-0 Zemljani radovi

30000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II-III kvartal

0270

265000.00

vlastita sredstva

27

Radovi

Radovi na pikamerisanju, iskopu i dopremi pijeska do mlinskog postrojenja na kamenolomu preduzeća
45112000-5 Radovi na iskopavanju i zemljani radovi

50000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

I-II kvartal

0271

50000.00

vlastita sredstva

28

Radovi

Radovi na izradi nadstrešnice i platoa za pranje vozila ispred radionice preduzeća
45236000-0 Radovi na betoniranju
45223000-6 Radovi na izgradnji konstrukcija

20000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II-III kvartal

0270

265000.00

vlastita sredstva

29

Radovi

Izgradnja nadstrešnice na reciklažnoj stanici na Lovanji
45223000-6 Radovi na izgradnji konstrukcija

10000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II-III kvartal

0270

265000.00

vlastita sredstvaUkupna vrijednost - Radovi 355000.00 €

Plan za Usluge

Redni broj

Predmet javne nabavke

Naziv odnosno Opis

Procijenjena vrijednost nabavke

Vrsta postupka javne nabavke

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Konto odnosno budžetska pozicija

Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji

Izvor finansiranja

30

Usluge

Usluge revizije
79212500-8 Usluge revizije racunovodstva
79313000-1 Usluge revizije poslovanja

4000.00

Neposredni sporazum

I kvartal

5500

26000.00

vlastita sredstva

31

Usluge

Usluge održavanje vozila i opreme
98390000-3 Ostale usluge
50114200-9 Usluge održavanja kamiona
50313200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uredaja

10000.00

Neposredni sporazum

sukcesivno 2014

5320

10000.00

vlastita sredstva

32

Usluge

Usluge ishrane radnika
55300000-3 Restoranske usluge i usluge posluživanja hrane

25000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

I kvartal

5291

25000.00

vlastita sredstva

33

Usluge

Veterinarske usluge na azilu
85200000-1 Veterinarske usluge

15000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

I kvartal

5500

26000.00

vlastita sredstva

34

Usluge

Usluge tokarenja i obrade djelova
71356000-8 Tehnicke usluge
98395000-8 Bravarske usluge

7000.00

Neposredni sporazum

sukcesivno 2014

5500

7000.00

vlastita sredstva

35

Usluge

Usluge satelitskog praćenja vozila GPRS
64214100-0 Usluge iznajmljivanja satelitskih veza

5000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

III kvartal

5599

5000.00

vlastita sredstva

36

Usluge

Usluge osiguranja radnika, vozila i opreme
66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila
66512100-3 Usluge osiguranja od nesreca

15000.00

Dostavljanje ponuda šopingom

II-IV kvartal

5524

15000.00

vlastita sredstvaUkupna vrijednost - Usluge 81000.00 €

Ukupna vrijednost plana

1107000.00 €

Odgovorno lice naručioca - starješina

Zoran Mrdak dipl.ing.

klaster otpad