DOO "Komunalno Kotor" dobitnik međunarodne nagrade

Štampa

DOO “Komunalno Kotor” Kotor, je obaviješteno od strane Selektivnog odbora Global Trade Leaders' Club, da je izabrano kao preduzeće koje zaslužuje ovogodišnju MEĐUNARODNU NAGRADU ZA LIDERSTVO U IMIDŽU I KVALITETU oragnizacije, za djelovanje tokom predhodne godine.

Predstavniku DOO “Komunalno Kotor” Kotor, nagrada će biti uručena tokom svečanog ručka, koji će se održati 28.11.2016. godine u Madridu, Španija.

Ova nagrada je napravljana da bi se prepoznala i promovisala filozofija ogranizacionog kvaliteta, koja omogućava brendovima preduzeća da postanu vodeći na svojim tržištima.  Odluka o dodjeljivanju nagrade.