Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Parlamentarni izbori 2016.

Zakoni i odluke

PDFŠtampaEl. pošta

  1. Odluka o organizovanju DOO "Komunalno Kotor" Kotor.

  2. Odluka o izmjenama I dopunama odluke o organizovanju DOO "Komunalno Kotor" Kotor.

  3. Zakon o Komunalnim djelatnostima
  4. Odluka o održavanju čistoće
  5. Odluku o grobljima
  6. Odluka o uredjenju grada I naselja opštine Kotor
  7. Odluka o pijacama
  8. Odluka o osnivanju zajedničkog skloništa za smještaj I zaštitu napuštinu I izgubljenih pasa sa područja opštine Kotor I opštine Tivat

klaster otpad