Novosti

Aktivnosti DOO Komunalno Kotor na području MZ Risan

2023-02-01

33

Ekipe DOO Komunalno Kotor završile su sa uređenjem i košenjem zelenih površina, kao i čišćenjem javnih plaža, na području MZ Risan, od otpada koje je iznacilo more, nakon vremenskih neprilika u prethodnom periodu.

Sakupljanje komunalnog i kabastog otpada

2023-03-24

10

Aakcija „Reciklažica“

2023-03-23

16

Ekipe DOO Komunalno Kotor izvadili su i uklonili 4️⃣ stabla čempresa i 4️⃣stabla bagrema

2023-03-16

22