Novosti

Objavljen interni oglas - Referent za zaštitu i zdravlje na radu

2021-07-08

29

Na osnovu člana 3 i 4  Pravilnika o procedurama zapošljavanja, načinu i postupku provjere radnih sposobnosti i kriterijuma za izbor kandidata za popunu slobodnih radnih mjesta u DOO „Komunalno Kotor“ Kotor i izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka br. 2387 od 18.06.2021. godine, donosim,

 

O  D  L  U  K  U

O raspisivanju  internog oglasa

 

  1. Raspisuje se interni oglas za popunjavanje radnog mjesta :

1.1.Referent za zaštitu i zdravlje na radu...... 1 izvršilac

Uslovi:

-VII/VI – opšti ili tehnički smjer

-radno iskustvo – 12 mjeseci

-poznavanje rada na računaru

-položen ispit zaštite i zdravlja na radu

  1. Zainteresovani mogu podnjeti prijavu po raspisanom internom oglasu u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Društva.

  1. Interni oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Društva i web-stranici Društva.

Ponovljen poziv za dostavljanje ponuda za zakup prodajnih objekata na gradskoj pijaci

2021-07-09

42

Ponovljen poziv za licitaciju kamenih stolova na gradskoj pijaci

2021-07-09

27

Objavljen interni oglas - Rukovodilac tehničke službe

2021-07-08

26