Novosti

Radnici u Službi "Građevinska operativa" završili su sa košenjem i čišćenjem kanala Kaluža

2023-05-25

50

Radnici u Službi "Građevinska operativa" završili su sa košenjem i čišćenjem kanala Kaluža, od autobuske stanice do bivšeg hotela Fjord.

Radnici u Službi za održavanje i izgradnju, očistili su kanal na trećem putu u Dobroti

2023-09-20

18

DOO Komunalno Kotor je na pet lokacija u opštini Kotor postavilo panoe za umrlice

2023-09-13

33

2023-09-12

35