Novosti

Nepravilno odlaganje kabastog, zelenog i građevinskog otpada

2022-08-04

169

Iz DOO „Komunalno Kotor“ apelujemo na nesavjesne građane, da kabasti, zeleni i građevinski otpad ne odlažu u kontejnere koji su namijenjeni za komunalni otpad. Na ovaj način otežavaju svakodnevni rad naših radnika na terenu, a ujedno dolazi do oštećenja opreme, kako kontejnera tako i kamiona za odvoz otpada.

Na više lokacija u opštini Kotor, postavljeni su otvoreni kontejneri (zapremine 7m³) u kojima mogu odlagati kabasti, zeleni i građevinski otpad i to: Dragalj, Risan (Pavić krivina), Nikšićki put, Sveti Stasije, Zlatne njive, Benovo, Muo, Škaljari kod zatvorenog bazena, Duboki do, Mirac, Pobrđe, Lastva (kod trafostanice i kod Labud tendi) i Krimovica.

Termin za odlaganje kabastog i građevinskog otpada je ponedeljak, srijeda i subota, a zeleni otpad se odlaže svakog petka u mjesecu.

Građani koji imaju veće količine kabastog, građevinskog ili zelenog otpada, mogu prijaviti našem Društvu pozivom na broj 032/325-677, nakon čega će predstavnici sektora tehničko – operativnih poslova preuzeti navedeni otpad.

Aktivnosti službe "Čistoća" ⛈☔🌧

2022-11-16

31

Redovne aktivnosti RJ "Građevinska operativa"

2022-11-16

30

Obavještenje za kabasti otpad

2022-11-14

29