Email račun

Prijavite se za dobijanje računa na Vaš email

HOOP Project

novosti

Aktuelno

Novi kontejneri

16.07.2024

24

DOO Komunalno Kotor nabavilo je dodatnih 8️⃣0️⃣ plastičnih kontejnera u dvije boje 🔵🟢, za razvrstavanja otpada na "mokru" i "suvu" frakciju.
Novi plastični kontejneri su postavljeni umjesto metalnih, na kontejnerskim mjestima od Mua do Perasta.
Ukupna vrijednost nabavljenih kontejneri je 18.150,00€ sa PDV-om, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta Društva.

Pokošeno zelenilo na brojnim lokacijama

11.07.2024

39

Ekipe DOO Komunalno Kotor prethodnih dana pokosili su zelenilo na brojnim lokacijama u našoj opštini.
Pokošeno je zelenilo duž dionice puta Jaz - Trsteno - Kovači - Višnjeva - Glavati, put za Bigovu, u Gornjem Grblju, Sutvari, od Duba do devete krivine na putu za Njeguše.
Osim toga, pokošeno je zelenilo od Peluzice do Stoliva, na Ljutoj, na plaži ispod Opšte bolnice u Škaljarima, kao i ispred zgrada Livnice i Veterinarske.

Novi panoi za umrlice

09.07.2024

51

DOO Komunalno Kotor postavilo je 7️⃣ novih panoa za umrlice, koji su izrađeni od toplo pocinkovane čelične cijevi, sa aluminijskim ramom u staklu, koje su otporne na različite vremenske uslove.
Novi panoi su postavljeni na sledeći lokacijama: u Škaljarima kod marketa Aroma, preko puta Opšte bolnice, na prčanjskoj rivi, u Dobroti preko puta Doma zdravlja, na trećem putu, kod autobuskog stajališta na Svetom Stasiju i u Risnu.
U prethodnom periodu panoi su postavljeni na pet lokacija.
Postavljeni panoi namijenjeni su isključivo za osmrtnice, stoga molimo sugrađane i institucije da ne postavljaju drugu vrstu obaviještenja.

Zamijenjene klupe

08.07.2024

64

DOO Komunalno Kotor zamjenilo je oštećene klupe na muljanskoj rivi i postavilo 6️⃣ novih, na istoj lokaciji.
Osim toga, ispred vrata od grada postavljene su 2️⃣ nove klupe koje su nedostajale.

APELUJEMO na vozače da svoja vozila ne parkiraju ispred kontejnerskih mjesta ⚠️

05.07.2024

64

DOO Komunalno Kotor organizovalo je pražnjenje kontejnera u popodnevnoj smjeni, od Stoliva do Perasta, s obzirom na povećanu količinu otpada u ljetnjem periodu 🚮
Neodgovorni vozači nastavljaju sa nepropisnim parkiranjem vozila, čime onemogućavaju radnicima na utovaru otpada, da isprazne kontejnere sa određenih lokacija 🚛
U interesu cijele zajednice, posebno turistički posjećenih lokacija, je da se otpad redovno prazni i slike prepunih kontejnera ne ponavljaju.
Iz DOO Komunalno Kotor ponovo APELUJEMO na vozače da svoja vozila ne parkiraju ispred kontejnerskih mjesta ⚠️

Uklonjen zemljani nasip u Gorovićima

05.07.2024

68

Radnici u Službi za održavanje i izgradnju, uklonili su zemljani nasip u Gorovićima, koji je nanijet na lokalnom putu poslije vremenskih nepogoda, kako bi omogućili nesmetano funkcionisanje saobraćaja.

Aktivnosti nakon nevremena

03.07.2024

79

Nakon današnjeg nevremena koje je zahvatilo našu zemlju, ekipe DOO Komunalno Kotor imale su jednu intervenciju u Orahovcu gdje je vjetar oborio stablo koje je oštetilo dva vozila i zaštitnu ogradu.
Uz asistenciju inspektora Službe za inspekcijske poslove, nakon sačinjenog zapisnika stablo je uklonjeno.
U popodnevnim časovima, dežurne ekipe našeg Društva, obilazili su i čistili atmosferske kanale, od nanosa koje je današnje nevrijeme nanijelo.

Aktivnosti službe "Zelenilo"

02.07.2024

65

Na zahtjev MZ Stari grad, radnici u Službi "Zelenilo" uredili su park kod crkve Sv. Ozane u Starom gradu, u kojem su zasadili ukrasno bilje 🪴🌿

Pogledajte sve