Email račun

Prijavite se za dobijanje računa na Vaš email

HOOP Project

novosti

Aktuelno

Nepravilno odlaganje kabastog, zelenog i građevinskog otpada

04.08.2022

37

Iz DOO „Komunalno Kotor“ apelujemo na nesavjesne građane, da kabasti, zeleni i građevinski otpad ne odlažu u kontejnere koji su namijenjeni za komunalni otpad. Na ovaj način otežavaju svakodnevni rad naših radnika na terenu, a ujedno dolazi do oštećenja opreme, kako kontejnera tako i kamiona za odvoz otpada.

Pravilno upravljanje iskorištenim jestivim uljem i mastima

04.08.2022

28

DOO „Komunalno Kotor“ dostavilo je obavještenje ugostiteljskim objektima koji pripremaju hranu a imaju više od 20 sjedećih mjesta, da je shodno Zakonu o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11 od 29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016), članu 52a koji navodi sljedeće:

Aktivnosti RJ Zelenilo

03.08.2022

42

Radnici RJ Zelenilo obavljali su sledeće aktivnosti proteklih dana: uklanjanje suvih stabala u Risnu, orezivanje palme, uklanjanje grana lovorike kod Osnovnog suda i košenje bolničke plaže u Risnu. Na plagentima su uklanjali grane smokve, na donjem putu su uklanjali smokve u okviru morskog dobra. Takođe su: sadili cvjeće ispred otvorenog bazena, čistili šetalište na donjem putu, kosili su i sakupljal travu u naselju Radanovići i na Citadeli. Postavljeni su prirodni buseni i naši radnici su ozelenjavali ogoljene površine na Benovu.

Postavljene nove bujole u gradskom parku

27.07.2022

54

DOO "Komunalno Kotor"  na deset lokacija u gradskom parku zamijelo je oštećene kante za sitan otpad, sa novim bujolama koje su većeg kapaciteta.

Studijsko putovanje u okviru HOOP projekta

28.06.2022

75

DOO “Komunalno Kotor” od aprila 2021. godine dio je HOOP mreže gradova i regiona koji su posvećeni unapređenju kružne bioekonomije. Mreža omogućava razmjenu znanja i uzajamno učenje između gradova i regiona koji su spremni da povrate resurse iz komunalnog biootpada i otpadnih voda kako bi proizveli proizvode na biološkoj osnovi.

Aktivnosti RJ Zelenilo

24.06.2022

87

U toku je redovno košenje u Industrijskoj zoni koje sprovode radnici RJ Zelenila, a ujedno sakupljaju sitni otpad pored puta. Apelujemo na građane, da svoj otpad odlažu na mjestima koja su za to predviđena i da daju doprinos u očuvanju životne sredine naše opštine.

JAVNO NADMETANJE - LICITACIJA

09.06.2022

145

Na osnovu Odluke br. 03-3333 od 07.06.2022.godine, DOO «Komunalno Kotor» Kotor oglašava

Aktivnosti RJ Zelenilo

24.05.2022

129

Radnici RJ Zelenilo proteklih dana su čistili, kosili, orezivali i sređivali grad po redovnom planu i programu. Ovih dana bili su na raznim lokacijama naše Opštine. Sređivali su park Slobode, lokaciju oko bućarskog terena na kos Sv. Matije, Citadelu, kružni tok na Krtoljskoj raskrsnici, okolinu vrtića na Zlatnim njivama,uz glavnu magistrale na Sv. Stasiju, kod osnovne škole "Njegoš". Bili su u naselju Lipci i naselju "Kamp" gdje su uklanjali tri hrasta preraslih krošnji.

Pogledajte sve