HOOP Project

novosti

Aktuelno

Apel građanima

13.10.2021

17

Iz DOO “Komunalno Kotor” upućujemo apel građanima, da kontejner koji je postavljen na Benovu za sakupljanje električnog i elektronskog otpada, koriste isključivo za odlaganje te vrste otpada, kao što su mali kućni aparati, računari, štampači, skeneri, toneri, mobilni telefoni, punjači, daljinski upravljači, dječije električne igračke i razna elektro – oprema.

Aktivnosti RJ Zelenilo

12.10.2021

14

Prethodnih dana, radnici RJ "Zelenilo" realizovali su mnogobrojne aktivnosti na teritoriji naše Opštine. Uređivali su zelenilo na kružnom toku u Škaljarima, kod Lovćen osiguranja na Šuranju i u gradskom parku. Uklanjali su stabla koja su pala usled nevremena, na donjem putu u Dobroti i u Kavču. Orezivali su grane na Zlatnim njivama i kosili zelenilo u Risnu.

Međunarodni dan e-otpada, 14. Oktobar

08.10.2021

25

Povodom Međunarodnog dana e-otpada, 14. Oktobar, DOO Komunalno Kotor ogranizovaće akciju sakupljanja elektronskog i električnog otpada u periodu od 11 do 17. Oktobra.

Mobilno reciklažno dvorište na Svetom Stasiju

05.10.2021

25

Komunalno preduzeće Kotor postavilo je mobilno reciklažno dvorište u naselju Sveti Stasije. Ovo reciklažno dvorište opremljeno je posudama za skladištenje baterija, akumulatora i raznog električnog i elektronskog otpada.

Podnošenje zahtjeva za nove parking kartice

05.10.2021

120

DOO Komunalno Kotor, obavještava korisnike pretplatnih parking kartica sa parkinga Benovo, da je zbog implementacije novog softvera sa modulo za fiskalizaciju, potrebno da podnesu zahtjev za izdavanje nove kartice, sa pratećom dokumentacijom, do 15. oktobra u kancelarije Društva svakog radnog dana od 07.00 – 14.00 časova.

Uspostavljanje primarne selekcije otpada - "mokri i suvi"

04.10.2021

157

Komunalno preduzeće je započelo sa pripremom terena za primjenu opštinske Odluke o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor. Sistem sakupljanja otpada u “dvije kante” podrazumijeva sakupljanje komunalnog otpada u dvije razdvojene posude. U jednoj posudi sakupljaće se “suva frakcija” koju čine sve vrste plastičnih proizvoda i tetrapak ambalaže, papir, karton, stiropor, metal, tekstil, obuća i staklo. U drugoj posudi se sakuplja “mokra frakcija” koju čine ostaci hrane, zeleni otpad i slični organski otpa

Uređenje javnih zelenih površina

01.10.2021

30

Radnici RJ "Zelenilo" kosili su i uređivali javne zelene površine na brojnim lokacijama na teritoriji naše Opštine. Orezivali su palme na šetalištu u Dobroti, kosili su zelenilo u gradskom parku, na početku trećeg puta, kao i kod Svetog Matije u Dobroti. Takođe, orezivali su zelenilo na Kampu.

Mnogobrojne aktivnosti RJ Zelenilo

22.09.2021

53

Radnici RJ Zelenilo prethodnih dana realizovali su mnogobrojne aktivnosti na teritoriji naše opštine. Kosili su zelenilo kod Osnovog suda, u ulici Lovorike u Škaljarima, u Dobroti kod zgrade S39. Takođe su uređivali zelenilo na Krtoljskoj raskrsnici.

Pogledajte sve