Email račun

Prijavite se za dobijanje računa na Vaš email

HOOP Project

novosti

Aktuelno

Konferencija HOOP gradova u Briselu

10.06.2024

17

Predstavnici DOO Komunalno Kotor, prisustvovali su konferenciji HOOP gradova, koja je organizovana u Briselu u periodu od 04 do 06. juna, a okupila je predstavnike preko 3️⃣0️⃣ država i ukupno 1️⃣0️⃣0️⃣ učesnika.
DOO Komunalno Kotor od 2021. godine član je HOOP mreže gradova i regiona, osim Sjeverne Makedonije, jedino preduzeće sa Balkana.
Na konferenciji, organizovani su paneli tokom kojih se razgovaralo o inovativnim rješenjima kružne ekonomije, kao što su regulatorni i ekonomski izazovi sa kojima se suočavaju gradovi i regioni, primjeri konkretnih tehnologija za biootpad, mogućnosti finansiranja, kao i efikasna rješenja za podsticanje saradnje zainteresovanih strana ♻️
Tokom učešća na konferenciji, dogovorena je saradnja na pripremi međunarodnih projekata iz oblasti upravljanja otpadom.

U Morinju očišćen nanos

10.06.2024

20

Radnici u Službi za održavanje i izgradnju u Morinju su očistili nanos koji je ostao nakon obilnih padavina prethodnog vikenda.

Aktivnosti službe "Zelenilo"

06.06.2024

27

Radnici u Službi "Zelenilo" tokom tekuće sedmice, kosili su zelenilo u naselju Rakite četvrti put od početka godine, kao i zelenilo duž lokalnih puteva u Bigovi i na Mircu.

Nelegalno odlaganje građevinskog otpada

04.06.2024

40

U Lastvi grbaljskoj kod trafostanice, radnici DOO Komunalno Kotor zaduženi za utovar otpada, svakodnevno imaju problem sa sakupljanjem velike količine građevinskog otpada, koju odlažu izvođači radova sa obližnjeg gradilišta.
Odlaganje građevinskog otpada na ovaj način nije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i opštinskom Odlukom o održavanju čistoće.

Aktivnosti službe "Zelenilo"

04.06.2024

29

Ekipe DOO Komunalno Kotor, uklonile su grane zelenila koje su ometale prolaz pješaka stazom iznad bivšeg Autoremonta.
Takođe, pokosili su dio zelenila od tunela Vrmac u pravcu Starog grada, dok će ostalo zelenilo na ovoj dionici biti pokošeno čim dozvole vremenski uslovi.

DOO “KOMUNALNO KOTOR” KAO PARTNER UČESTVOVALO U PRIPREMI PREKOGRANIČNOG PROJEKTA “CIRCLE AWARE”

03.06.2024

44

DOO “Komunalno Kotor” je kao partner učestvovalo u pripremi prekograničnog projekta “Circle Aware” u okviru Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata Interreg VI-A IPA programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021-2027.

Aktivnosti službe "Čistoća"

31.05.2024

59

U okviru redovnog čišćenja i održavanje gradskih bedema, danas su radnici DOO Komunalno Kotor pokosili zeleno duž staze.

ĐURIŠIĆ: 120.000 EURA GODIŠNJE ZA SAKUPLJANJE I TRETMAN GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA, U TOKU IZGRADNJA KARANTINA ZA PSE

30.05.2024

61

Tekst: Sanja Čavor

Pogledajte sve