Email račun

Prijavite se za dobijanje računa na Vaš email

HOOP Project

novosti

Aktuelno

Izlivanje "iskorišćenog jestivog ulja" zbog nepravilnog odlaganja

22.09.2022

18

Akcija "Sakupljanje otpada duž magistrale u opštini Kotor"

15.08.2022

78

Zaposleni u upravi i šefovi sektora DOO "Komunalno Kotor", sa izvršnom direktoricom g-đom Miljanom Đurišić, u trodnevnoj Akciji sakupljali su otpad duž magistrale u opštini Kotor i to na sljedećim dionicama: od tunela Vrmac do Lastve Grbaljske, put kroz Pržice, kao i starim škaljarskim putem. U ovoj akciji sakupljeno je preko tonu i 500kg otpada.

Nepravilno odlaganje kabastog, zelenog i građevinskog otpada

04.08.2022

112

Iz DOO „Komunalno Kotor“ apelujemo na nesavjesne građane, da kabasti, zeleni i građevinski otpad ne odlažu u kontejnere koji su namijenjeni za komunalni otpad. Na ovaj način otežavaju svakodnevni rad naših radnika na terenu, a ujedno dolazi do oštećenja opreme, kako kontejnera tako i kamiona za odvoz otpada.

Pravilno upravljanje iskorištenim jestivim uljem i mastima

04.08.2022

94

DOO „Komunalno Kotor“ dostavilo je obavještenje ugostiteljskim objektima koji pripremaju hranu a imaju više od 20 sjedećih mjesta, da je shodno Zakonu o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11 od 29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016), članu 52a koji navodi sljedeće:

Aktivnosti RJ Zelenilo

03.08.2022

99

Radnici RJ Zelenilo obavljali su sledeće aktivnosti proteklih dana: uklanjanje suvih stabala u Risnu, orezivanje palme, uklanjanje grana lovorike kod Osnovnog suda i košenje bolničke plaže u Risnu. Na plagentima su uklanjali grane smokve, na donjem putu su uklanjali smokve u okviru morskog dobra. Takođe su: sadili cvjeće ispred otvorenog bazena, čistili šetalište na donjem putu, kosili su i sakupljal travu u naselju Radanovići i na Citadeli. Postavljeni su prirodni buseni i naši radnici su ozelenjavali ogoljene površine na Benovu.

Postavljene nove bujole u gradskom parku

27.07.2022

115

DOO "Komunalno Kotor"  na deset lokacija u gradskom parku zamijelo je oštećene kante za sitan otpad, sa novim bujolama koje su većeg kapaciteta.

Studijsko putovanje u okviru HOOP projekta

28.06.2022

138

DOO “Komunalno Kotor” od aprila 2021. godine dio je HOOP mreže gradova i regiona koji su posvećeni unapređenju kružne bioekonomije. Mreža omogućava razmjenu znanja i uzajamno učenje između gradova i regiona koji su spremni da povrate resurse iz komunalnog biootpada i otpadnih voda kako bi proizveli proizvode na biološkoj osnovi.

Aktivnosti RJ Zelenilo

24.06.2022

141

U toku je redovno košenje u Industrijskoj zoni koje sprovode radnici RJ Zelenila, a ujedno sakupljaju sitni otpad pored puta. Apelujemo na građane, da svoj otpad odlažu na mjestima koja su za to predviđena i da daju doprinos u očuvanju životne sredine naše opštine.

Pogledajte sve