Novosti

Studijsko putovanje u okviru HOOP projekta

2022-06-28

190

DOO “Komunalno Kotor” od aprila 2021. godine dio je HOOP mreže gradova i regiona koji su posvećeni unapređenju kružne bioekonomije. Mreža omogućava razmjenu znanja i uzajamno učenje između gradova i regiona koji su spremni da povrate resurse iz komunalnog biootpada i otpadnih voda kako bi proizveli proizvode na biološkoj osnovi.

U mreži gradova i regiona HOOP projekta, sa Balkana, pored Grčke, uključeno je samo naše Društvo.

Od 20 do 23. juna HOOP konzorcijum je bio domaćin prvog studijskog putovanja u Minster (Njemačka) i Almere (Holandija), u okviru HOOP projekta. Partneri i članovi HOOP mreže gradova i regiona mogli su da saznaju više o tome kako ovi gradovi upravljaju svojim biootpadom.

Prvog dana u Munsteru, otišli ​​smo u obilazak AVM postrojenja za upravljanje biootpadom sa vodičem da vidimo kako oni prerađuju organski otpad, od sortiranja do anaerobne digestije i kompostiranja digestata (tj. materijala koji ostaje nakon anaerobne digestije). Vidjeli smo njihovo postrojenje za kompostiranje i saznali više o proizvodnji kvalitetnog komposta od zelenog otpada.

Nakon obilaska postojenja, imali smo prilike da prezetancijom upoznamo ostale učesnike sa upravljanjem otpadom u našoj opštini, procesom kompostiranja, kao i budućim planovima u ovoj oblasti.

Drugog dana u Almeri, upoznali smo se sa njihovim sistemom upravljanja biootpadom i čuli o mogućnostima i izazovima koje ovaj mladi grad čeka. Jedan od njihovih najuspješnijih projekata do sada je proizvodnja zelenog betona, proces koji smo imali prilike da upoznamo u prostorijama Cirvinna. Ovaj zeleni beton je već korišćen na biciklističkoj stazi od 3 km u Almeri.

Dio studijskog putovanja je bila posijeta Floriade Expo 2022, gdje su prikazani mostovi izgrađene od preostalog materijala od starih mostova i zgrada i druge konstrukcije napravljene od organskog materijala.

U ime Komunalnog Kotor, studijskom putovanju su prisustovali Izvršna direktorica Miljana Đurišić, samomostalna savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović i Goran Ćalasan rukovodilac pretovarne stanice.

Rukovodioci sektora u DOO Komunalno kotor posjetili su sajam “Ecomondo”

2022-11-14

32

Pet shop "Pet corner" iz Tivta organizovao akciju

2022-10-27

44

Izlivanje

2022-09-22

85