Kontakt

DOO Komunalno Kotor

Škaljari bb, 85330 Kotor

Uprava: 032 325 677 Uprava: 032 322 080 komunalnokotor@t-com.me www.jkpkotor.com
Kapela Škaljari: 032 325 447 Dežurni broj pogrebnog: 067 247 435 Dežurni broj pogrebnog: 067 257 979 Dežurni broj čistoće: 067 259 143 Udomljavanje pasa: 067 635 246 Hvatanje pasa: 067 311 229 direktor@komunalnokotor.com nabavke@komunalnokotor.com finansije@komunalnokotor.com kapela@t-com.me aziljkpkotor@t-com.me pravnasluzba@komunalnokotor.com zastitazs@komunalnokotor.com

PIB: 02013274

Reg. PDV: 20/31-00078-8

CKB Banka: 510-3549-63

Prva banka: 535-5347-43

Hipotekarna banka: 520-25700-90

Lovćen banka: 565-2781-86

NLB banka: 530-164333-65

NLB banka (azil - donacije): 530-164335-59

Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.

Pišite nam na naše

mejl adrese

Ocijenite naš rad putem ankete

POPUNITE ANKETU