Anketa

1. Zadovoljan sam brojem i rasporedom kontejnera za komunalni otpad

2. Zadovoljan sam brzinom usluge odvoza otpada

3. Zaposleni DOO Komunalno Kotor su ljubazni pri pružanju usluga

4. Smatram da je visina računa adekvatna pruženoj usluzi

5. Potrebna je kontinuirana edukacija građana o pravilnom upravljanju otpadom

6. Smatram da su javne površine uredne?