Usluge

Održavanje i uređenje grada

RJ "Zelenilo" kao sastavni dio DOO "Komunalno Kotor" Kotor obavlja poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina i zelenih površina posebne namjene tj. ozelenjavanja nekultivisanih površina trećim licima, u krugu firmi, sportskih i rekreacionih terena, dvorišta i bašti, zelenih zaštitinih pojaseva, ali sa akcentom na radove iz redovnog programa i radove po nalozima van istog prema Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, odnosno po zahtjevima i potrebama naših građana. Održavanje zelenih površina podrazumijeva njegu i obnovu biljnog materijala, redovno čišćenje, košenje i grabuljanje travnjaka, orezivanje, održavanje staza, puteva, parkova i drugih objekata u parkovima, preduzimanje mjera zaštite zelenila od biljnih bolesti i štetočina, sanaciju nevitalnih stabala i obnovu poslije elementarnih nepogoda, odvoz lišća, grana i sakupljenog biljnog materijala.

Kompostana

Prva kompostana u Crnoj Gori, izgrađena je na Imanju DOO "Komunalno Kotor" u Kavču - Kotor, u okviru projekta "Uvođenje kompostiranja i primarne selekcije otpada u opštinama Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi" koji je finansiran od strane Delegacije EU u Crnoj Gori.

Kompostana zauzima površinu od 600m², koja je nadkrivena sa čeličnom nadsrešnicom, ima betonsku podlogu, na kojoj se nalaze rešetke koje služe za sakupljanje otpadnih voda iz procesa proizvodnje u poseban bazen koji se nalazi na kraju postojenja.

Za proizvodnju se koristi aerobno kompostiranje otvorenim, takozvanim windrow procesom (u dugim redovima). Proces proizvodnje, u zavisnosti od vrste materijala, traje od 3 do 6 mjeseci. Kompost se može koristiti poslije 5-6 mjeseci, a 100% je spreman za upotrebu poslije 9 mjeseci. Za proizvodnju komposta koristi se materijal od autohtonih biljnih vrsta sa našeg područja.

Naš kompost se primjenjuje u poljoprivredi, vrtlarstvu, hortikulturi i za uzgoj raznih biljnih vrsta. Kao kvalitetno organsko đubrivo popravlja fizičko - hemijske i mikrobiološke osobine tla, što potvrđuju redovne analize iz Centa za Ekotoksikološka istraživanja. Sprovedene analize potvrđuju da je proizvedeni kompost 1 kategorije kvaliteta na osnovu Pravilnika o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada ("Sl.list Crne Gore", br.59/139).

 

Upravljanje otpadom

RJ "Komunalije", u skladu sa Odlukom o čistoći Opštine Kotor, bavi se održavanjem čistoće na javnim površinama, uklanjanjem i deponovanjem otpada sa javnih površina, održavanjem i uređenjem bujičnih kanala i loklanih puteva a na osnovu godišnjeg Programa. Sakupljeni otpad se dovozi na pretovarnu stanicu gdje se vrši selekcija komunalnog otpada i nakon toga se odvozi na sanitarnu deponiju.

Čišćenje javnih površina

Čišćenje javih površina se obavlja po planu i program RJ "Čistoća". Čišćenje je definisano za svaku Mjesnu zajednicu prema gustini naseljenosti i geografskog položaja. Ukupna površina čišćenja i održavanja javnih površina u Opštini Kotor iznosi oko 205000m², odnosno 2m od puta. Površina čišćenja i održavanja Starog grada iznosi 14240m².  Komunalno preduzeće Kotor van sezone kontejnere prazni jednom dnevno, a u uskom gradskom jezgru dva puta dnevno. Tokom sezone, u Starom gradu i Perastu otpad sakupljamo tri puta dnevno, u mjesnim zajednicama u zalivskom dijelu opštine dva puta dnevno se prazne kontejneri, a kontejneri u mjesnim zajednicama od tunela do "Jugodrva" i puta za Bigovu (Glavatičići, Krimovica, Ploče...) prazne se jednom dnevno.

Pijace

DOO "Komunalno Kotor" povjereno je upravljanje, održavanje i pružanje usluga na Mješovitoj gradskoj pijaci ispod zidina Starog grada, Mješovitoj gradskoj pijaci u Risnu i Privremenoj gradskoj pijaci u Privrenoj zoni, što je bliže regulisano Odlukom o pijacama Opštine Kotor.

Parkinzi

Parkinzima "Benovo" i "Puč" (kod Bolnice) upravlja DOO "Komunalno Kotor", kao i sa parkingom "Riva" do primopredaje AD "Luki" Kotor. Pružanje usluga na parkinzima je dobro organizovano i teži se ka osavremenjivanju cijelog sistema postavljanjem odgovarajuće signalizacije u vidu displej sistema. Kapaciteti parking mjesta u sezoni su nedovoljni i pristupilo se obezbjeđenju novog parkinga kod "Autoboke" u Kotoru.

Azil za pse

DOO "Komunalno Kotor" Kotor , na osnovu sporazuma o namjeri organizovanja  zajedničkog vršenja poslova, osnivanja i finansiranja, izgradnje i rada skloništa za napuštene životinje, između opština Kotor i Tivat, dobija zadatak i povjeravaju mu se navedeni poslovi.

20.11.2010. godine otvoren je novi azil osposobljen da primi veliki broj pasa.

U sastavu azil je prostor za smještaj (boksovi), prostor za istrčavanje, kupaonica, kuhinja, kancelariski prostor i punkt veterinarske stanice sa oko 450 m2 uz ogrđeno dvorište azila i prostor oko 150 m2 sa kompletnom infrastrukturom i neophodnim uslovima za kvalitetno zbrinjavanje kućnih ljubimaca.
Azil je smješten u Kavču iza tunela „Vrmac“.
Postojeća infrastruktura obezbjeđuje gradnju dodatnih sadržaja (hotel za kućne ljubimce i sl.) što je realno očekivati u perspektivi.
Azil je opremljen vozilom i neophodnom opremom za njegovo kvalitetno funkcionisanje uz stalan veterinarski tretman.

Trenutne donacije primamo samo u robi.
Za više informacija pozovite broj azila +382(0)32339220 ili na mail aziljkpkotor@t-com.me

 

Groblja

RJ "Komunalije" pruža usluge upravljanja, uređenja i održavanja groblja, vršenja pogrebnih usluga i bavi se drugim pitanjima u vezi sa grobljem i sahranjivanjem na teritoriji Opštine Kotor. Pod upravljanjem, uređenjem i održavanjem groblja smatra se upotreba groblja, davanje na korišćenje grobnog mjesta, održavanje čistoće i reda na groblju kao i uspostavljanje potrebnih evidencija.

Groblje u Škaljarima postalo je punopravni član ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), odnosno Udruženja znamenitih grobalja Evrope čime je dobilo status kulturnog dobra Evrope.

Zvanično proglašenje je izglasano 24.07.2020., a sertifikat će nam biti naknadno uručen kada se steknu uslovi, odnosno otvore granice. Osim pisanih dokumenata i arhivske građe kao i drugih artefakata koji su prilikom aplikacije priloženi pomenutoj Asocijaciji, priložen je i video materijal koji na najljepši način prikazuje groblje u Škaljarima. Komunalno Kotor je jedini predstavnik Crne Gore u Evropskom udruženju znamenitih grobalja.

Ulaskom u Evropsko udruženje znamenitih grobalja, grad Kotor i Crna Gora će se još više pozicionirati kao destinacija kulturne baštine, imati mogućnost korišćenja sredstava iz EU fondova i privući još više turista.

https://www.youtube.com/watch?v=pM17mAc2mfw

Kamenolom

RJ "Kamenolom" je radna jedinica DOO "Komunalno Kotor" čija je djelatnost ekspoatacija tehničko - građevinskog kamena na ležištu "Nalježići" Opština Kotor.

Rad na eksploataciji tehničko - građevinskog kamena obavljao se na osnovu Ugovora o produženju prava na eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu "Nalježići" Opština Kotor, broj 01-2662/1 od 05.07.2006. godine, zaključenog između Vlade Crne Gore i DOO "Komunalno Kotor" čiji je pravni sledbenik JKP "Komunalno" Kotor, sa danom 31.12.2015. godine prestao sa proizvodnjom tehničko - građevinskog kamena.

U periodu od 21.01.2016. godine do 31.12.2016. godine izvođeni su radovi prema postojećoj tehničkoj dokumentaciji u svrhe dovođenja površinskog kopa "Nalježići" u stanju stabilnosti i sigurnosti a u skladu sa Rješenjem Ministarstva ekonomije Podgorica broj 07-2750/3 od 21.01.2016. godine i od 01.01.2017. godine Kamenolom u "Nalježićima" ne radi.

Ministarstvo ekonomije Crne Gore u Planu za davanje koncesija za 2020. godinu nije uvrstilo Kamenolom "Nalježići", tako da se u ovom periodu ne može računati na rad kamenoloma.

Shodno Zakonu o rudarstvu Crne Gore, DOO "Komunalno Kotor" Kotor je u obavezi da izvrši rekultivaciju površinskog kopa "Nalježići" u skladu sa projektnom dokumentacijom te se u tom smjeru preduzimaju sve potrebne radnje.