O nama

Struktura

Radne jedinica:

1. Zajednički poslovi sa finansijskom i pravnom službom

2. Komunalije, koje obuhvataju:
 utovar i odvoz smeća
• čišćenje javnih površina i WC-a
• gazdovanje pijacama
• deponija
• reciklaža
• pogrebne usluge

3. Zelenilo, odnosno
 proizvodnja biljnog materijala
• uređenje i održavanje zelenih površina
• građevinska operativa
• održavanje i čišćenje bujičnih kanala
• održavanje lokalnih puteva

4. Mehanizacija
 upravljanje voznim parkom i radnom mehanizacijom
• održavanje vozila i mehanizacije

5. Kamenolom
 proizvodnja šljunka i pijeska.

 

Unutrašnja organizacija:
 Pravna služba sa internom kontrolom
• Računovodstvo – knjigovodstvo sa softverskom funkcijom
• Komercijala i naplata

Rukovodeće funkcije:
 Rukovodilac tehničke službe
• Rukovodilac Radne jedinice
• Sekretar preduzeća
• Šef računovodstva i
• Šef komercijale

Zakoni i odluke

Plan i program

Javne nabavke

Cjenovnik

Obrasci i putni nalozi

Godišnji izvještaji

Slobodan pristup informacijama