Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom

PDFŠtampaEl. pošta

Izgradnja grobnih mjesta na groblju Vrbice.

Opširnije...

 

Posijeta predstavnika grada Krka kompostani u Kotoru

PDFŠtampaEl. pošta

Gradonačelnik Grada Krk gospodin Darijo Vasilić i Direktor komunalnog preduzeća Ponikve gospodin Frane Mrakovčić, sa svojim saradnicima posijetili su u subotu 04.03.2017. godine,  kompostanu DOO "Komunalno Kotor" u Kavču.

CIlj posijete bio je da se predstavnici Grada Krka upoznaju sa načinom rada i proizvodnje komposta na našoj kompostani, s obzirom da u naredom periodu planiraju izgradnju kompostane na Krku.

Takođe, tokom posijete dogovorena je buduća saradnja Komunalnog preduzeća Kotor i Komunalnog preduzeća Ponikve na projektima koji će se finansirati iz IPA fondova.

DSC00162

 

Izgrađena staza na groblju u Škaljarima

PDFŠtampaEl. pošta

Izgrađena je staza na groblju u Škaljarima (koja vodi od donjeg ulaza ispred crkve, do kraja putne staze). Uz konsultaciju sa predstavnicima pravoslavne crkve i stručnjacima iz oblasti građevinarstva, prilikom popločavanja su se koristili kvalitetan materijal i blokovi. Početkom sljedeće godine radiće se i sanacija kapele, a tokom 2017. nastaviće se sa uređivanjem i održavanjem puteva i staza unutar groblja, prostora između grobnih mjesta, održavanjem zelenila i čistoće.

 

Izvođenje radova na kamenolomu "Nalježići" Kotor

PDFŠtampaEl. pošta

DOO "Komunalno Kotor" postupa po Rješenju Ministarstva Finansija Vlade Crne Gore - Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja, broj 07-2759/3 od 20.01.20.16. godine kojim je dato odobrenje za izvođenje radova prema postojećoj projektnoj dokumentaciji a u svrhe dovodjenja površinskog kopa "Nalježići" u stanju stabilnosti, izvode se sledeći radovi: izvođenje radova na sanaciji i rekultivaciji površina na kojima su izvodjeni rudarski radovi a u skladu sa postojećom projektnom dokumentacijom i taj zadatak prema utvrđenoj dinamici će u potpunosti biti zavšen do utvrđenog roka.

 

Strana 11 od 20

klaster otpad