Info

DOO "Komunalno Kotor" Kotor 
Škaljari bb, 85330 Kotor

Tel/fax: 032/325-677
Ž.R: 505-1046-37
PIB: 02013274
Reg. PDV: 20/31-00078-8
Web: www.jkpkotor.com

direktor@jkpkotor.com

nabavke@jkpkotor.com

finansije@jkpkotor.com

kapela@t-com.me

aziljkpkotor@t-com.me

zana@jkpkotor.com

milan@jkpkotor.com

zastitazs@jkpkotor.com

komunalnokotor@t-com.me

Predsjednički izbori 2018

Parlamentarni izbori 2016.

Novosti

Izvođenje radova na kamenolomu "Nalježići" Kotor

PDFŠtampaEl. pošta

DOO "Komunalno Kotor" postupa po Rješenju Ministarstva Finansija Vlade Crne Gore - Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja, broj 07-2759/3 od 20.01.20.16. godine kojim je dato odobrenje za izvođenje radova prema postojećoj projektnoj dokumentaciji a u svrhe dovodjenja površinskog kopa "Nalježići" u stanju stabilnosti, izvode se sledeći radovi: izvođenje radova na sanaciji i rekultivaciji površina na kojima su izvodjeni rudarski radovi a u skladu sa postojećom projektnom dokumentacijom i taj zadatak prema utvrđenoj dinamici će u potpunosti biti zavšen do utvrđenog roka.

 

Licitacija Pijaca Kotor - davanje u zakup prodajnih objekata

PDFŠtampaEl. pošta

Na osnovu Odluke br.5331/1 od 08.12.2016. godine, D.O.O.»Komunalno Kotor« Kotor oglašava

                                                                                   JAVNI POZIV - licitaciju

Za dostavljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup prodajnih objekata 

I.Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup na odredjeno vrijeme: 

I. Deset prodajnih objekata montažnog tipa na natkrivenom dijelu gradske pijace u Kotoru /pod »Markat«/ za trgovinsku namjenu

II. Prodajni objekti se izdaju u viđenom stanju

III. Pravo učešća u postupku licitacije imaju pravna lica uz uplatu 10% od početne cijene, do početka javne licitacije, na žiro račun br. 505-1046-37 ili na blagajni ovog Preduzeća. 

Ponuda treba da sadrži:

1.Tačan naziv i adresu ponuđača, firmu, sjedište, PIB, JMB i šifru djelatnosti

2. Cijenu zakupa u € ( eurima)

       3. Oznaku pozicije na koji se ponuda odnosi

U prilogu javni poziv za dostavljanje ponuda


 

Građevinski radovi na gradskom groblju Vrbice

PDFŠtampaEl. pošta

Na gradskom groblju Vrbice u Dobroti je u toku izvođenje građevinskih radova na izgradnji potpornog zida. Nakon završenog postupka nabavke shoping metodom, Ugovor za izvođenje radova je potpisan sa preduzećem "Electro Team" doo iz Budve.

 

DOO "Komunalno Kotor" nabavilo nova vozila

PDFŠtampaEl. pošta

Za potrebe pogrebnih usluga, koje zahtijevaju potrebe u opštini Kotor, DOO "Komunalno Kotor" je nabavilo vozilo marke Volkswagen Caddy 1.6 TDI 2011. godište. 

Takođe je, za potrebe unutrašnje organizacije preduzeća nabavljeno vozilo Renault Scenic 1.5dci 2012. godište.

 

Strana 22 od 30

klaster otpad