Ugovor za nabavku rashladnih vitrina

Štampa

Ugovor za nabavku rashladnih vitrina, za potrebe DOO "Komunalno Kotor" radi opremanja poslovnog prostora na pijaci u Risnu, potpisan je sa Društvom za proizvodnju, promet i usluge export - import "ICECOM" DOO Podgorica