OBAVJEŠTENJE

Štampa

OBAVJEŠTENJE

Ublažavanjem negativnih efekata nastalih destruktivnim djelovanjem "crvenog surlaša" na palme i životnu sredinu obavještavamo sva pravna i fizička lica da nas mogu kontaktirati na slijedeće brojeve telefona:

032-325-677

067-653-553

067-721-812

Gdje će dobiti sve neophodne informacije o tretiranju istih kao i cijenu usluga.