Novosti

Uređenje kontejnerskog mjesta u Stolivu

2021-07-15

21

Radnici RJ "Čistoća", nakon sakupljenog otpada kod kontejnerskog mjesta u Stolivu, uredili su pomenutu lokaciju.

Uklonjen kabasti otpad sa Tabačine i iz Starog grada

2021-06-29

28

Pokupljen zeleni otpad na Krivoj ulici

2021-06-10

95

Pokupljen kabasti otpad kod Amiga

2021-06-08

59