Novosti

Redovne aktivnosti radne službe "Građevinske operative"

2022-12-29

161

Radnici Službe "Građevinska operativa" očistili su kanal kod autobuske stanice.

Aktivnosti službe "Čistoća"

2023-09-22

9

Aktivnosti službe "Čistoća"

2023-08-21

69

Aktivnosti službe "Čistoća"

2023-08-14

52