Novosti

Nove kante i kontejneri

2024-02-08

56

Danas je DOO Komunalno Kotor isporučeno 5️⃣5️⃣0️⃣ kanti od 120 i 240l, kao i 6️⃣0️⃣ kontejnera od 1100l, u dvije boje plava i zelena, koji su nabavljeni u okviru projekta "Održivo upravljanje otpadom - primarna selekcija" a finansirani u okviru nacinalnog poziva Fonda za zaštitu životne sredine (Eko - fond) u vrijednosti od 2️⃣5️⃣.2️⃣0️⃣6️⃣€.
U narednom periodu nabavljene kante biće podijeljene domaćinstvima u naseljima gdje će biti uveden sistem odvojenog sakupljanja odnosno razvrstavanja otpada na "mokru" i "suvu" frakciju, nakon što je u prethodnom periodu ovaj sistem uspostavljen u priobalnom dijelu u Dobroti 🚮
Uvođenjem sistema razvrstavanja otpada na dvije frakcije, osim što je zakonska obaveza, omogućićemo da se što manja količina otpada deponuje, već da se nakon sekundarne selekcije reciklira ♻️

Sakupljanje otpada

2024-02-21

41

IZ KOMUNALNOG APELUJU DA SE U KONTEJNERE NE ODLAŽE GRAĐEVINSKI I KOMUNALNI OTPAD

2024-02-19

45

Motorno ulje u kontejnerima

2024-02-16

54