Novosti

Nelegalno odlaganje građevinskog otpada

2024-06-04

40

U Lastvi grbaljskoj kod trafostanice, radnici DOO Komunalno Kotor zaduženi za utovar otpada, svakodnevno imaju problem sa sakupljanjem velike količine građevinskog otpada, koju odlažu izvođači radova sa obližnjeg gradilišta.
Odlaganje građevinskog otpada na ovaj način nije u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i opštinskom Odlukom o održavanju čistoće.

Aktivnosti službe "Čistoća"

2024-05-31

59

ČUVAJMO ZAJEDNIČKI ŽIVOTNI PROSTOR 🏡

2024-05-29

87

Aktivnosti službe "Čistoća"

2024-05-13

90