Novosti

Aktivnosti službe "Zelenilo"

2022-12-21

61

Stabla mimoze koja su se nalazila u drvoredu na Benovu pored rijeke, zamjenjena su sa osamnaest novih stabala Ligustrum japonike.
Ovo je samo jedna od aktivnosti Službe "Zelenilo" na uređenju javnih zelenih površina u našoj opštini.
Stabala mimoze, naši radnici su pažljivo izvadili, kako bi bila presađena na drugoj lokaciji.

Aktivnosti službe "Zelenilo"

2023-01-30

18

Aktivnosti službe "Zelenilo"

2023-01-20

25

Aktivnosti službe "Zelenilo"

2023-01-18

31