Novosti

Uklanjanje oborenih stabala

2024-02-12

44

Nakon jakog vjetra, službe DOO Komunalno Kotor su imale pune ruke posla.
Uklonili su oborena stabla sa nekoliko lokacija, od kojih su dva pala na parkirana vozila i pričinjena je manja materijalna šteta.

Aktivnosti službe "Zelenilo"

2024-02-20

31

Aktivnosti službe "Zelenilo"

2024-02-12

39

Aktivnosti službe "Zelenilo"

2024-02-09

61