Novosti

Dana učenja o kompostu

2023-05-29

89

Povodom Dana učenja o kompostu, koji se obilježava 29. maja, DOO Komunalno Kotor doniraće zainteresovanim građanima kesu od 10l komposta koji se proizvodi na kompostani našeg Društva.

DOO Komunalno Kotor, redovno vršiti analize proizvedenog komposta u Centru za ekotoksikološka ispitivanja, te shodno Pravilniku o ulovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada, naš kompost je prve kategorije.

Proizvedeni kompost može se primjenjivati u poljoprivredi, vrtlarstvu, hortikulturi i za uzgoj biljnih vrsta, kao kvalitetno organsko đubrivo popravlja fizičko - hemijske i mikrobiološke osobine tla.

Zainteresovani građani, kesu komposta mogu preuzeti na kompostani koja se nalazi na imanju Društva u Kavču, 29. 05. 2023. od 07.00 do 14.00 časova.

RADUNOVIĆ: NAKON SEZONE NASTAVAK PRVE FAZE ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA

2023-09-01

61

Vandalski čin paljenja stabla na groblju u Škaljarima

2023-08-29

85

Obavještenje

2023-08-28

63