Novosti

Aktivnosti službe "Građevinska operativa"

2023-05-30

63

Radnici u Službi "Građevinska operativa" u okviru redovnog godišnjeg plana održavanja bujičnih kanala, očistili su kanal naspram bivše hemijske čistione Bianca, kao i kanal od zimskog bazen "Zoran Džimi Gopčević" do marketa Franca u Škaljarima.

Radnici u Službi za održavanje i izgradnju, očistili su kanal na trećem putu u Dobroti

2023-09-20

17

DOO Komunalno Kotor je na pet lokacija u opštini Kotor postavilo panoe za umrlice

2023-09-13

33

2023-09-12

35