Novosti

Zamijenjene klupe

2024-07-08

63

DOO Komunalno Kotor zamjenilo je oštećene klupe na muljanskoj rivi i postavilo 6️⃣ novih, na istoj lokaciji.
Osim toga, ispred vrata od grada postavljene su 2️⃣ nove klupe koje su nedostajale.

Novi panoi za umrlice

2024-07-09

49

Uklonjen zemljani nasip u Gorovićima

2024-07-05

67

Aktivnosti nakon nevremena

2024-07-03

79