Novosti

Novi panoi za umrlice

2024-07-09

50

DOO Komunalno Kotor postavilo je 7️⃣ novih panoa za umrlice, koji su izrađeni od toplo pocinkovane čelične cijevi, sa aluminijskim ramom u staklu, koje su otporne na različite vremenske uslove.
Novi panoi su postavljeni na sledeći lokacijama: u Škaljarima kod marketa Aroma, preko puta Opšte bolnice, na prčanjskoj rivi, u Dobroti preko puta Doma zdravlja, na trećem putu, kod autobuskog stajališta na Svetom Stasiju i u Risnu.
U prethodnom periodu panoi su postavljeni na pet lokacija.
Postavljeni panoi namijenjeni su isključivo za osmrtnice, stoga molimo sugrađane i institucije da ne postavljaju drugu vrstu obaviještenja.

Zamijenjene klupe

2024-07-08

63

Uklonjen zemljani nasip u Gorovićima

2024-07-05

68

Aktivnosti nakon nevremena

2024-07-03

79