Novosti

Konferencija HOOP gradova u Briselu

2024-06-10

15

Predstavnici DOO Komunalno Kotor, prisustvovali su konferenciji HOOP gradova, koja je organizovana u Briselu u periodu od 04 do 06. juna, a okupila je predstavnike preko 3️⃣0️⃣ država i ukupno 1️⃣0️⃣0️⃣ učesnika.
DOO Komunalno Kotor od 2021. godine član je HOOP mreže gradova i regiona, osim Sjeverne Makedonije, jedino preduzeće sa Balkana.
Na konferenciji, organizovani su paneli tokom kojih se razgovaralo o inovativnim rješenjima kružne ekonomije, kao što su regulatorni i ekonomski izazovi sa kojima se suočavaju gradovi i regioni, primjeri konkretnih tehnologija za biootpad, mogućnosti finansiranja, kao i efikasna rješenja za podsticanje saradnje zainteresovanih strana ♻️
Tokom učešća na konferenciji, dogovorena je saradnja na pripremi međunarodnih projekata iz oblasti upravljanja otpadom.

Javni poziv za davanje u zakup prodajnih mjesta u Dobroti (lokacija Plagenti) prikupljanjem ponuda

2024-05-24

122

Javni poziv za dostavljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup prodajnih objekata

2024-05-24

110

Javno nadmetanje - Licitacija

2024-05-24

126