Novosti

Bio kompost

2024-03-29

77

Zainteresovana fizička i pravna lica, od sada imaju mogućnost kupovine BIO komposta koji se proizvodi na kompostani DOO Komunalno Kotor, u brendiranim kesama zapremine 1️⃣0️⃣ litara.
DOO Komunalno Kotor vrši redovnu kontrolu kvaliteta proizvedenog komposta u Centru za ekotoksikološka ispitivanja, kojim je potvrđeno da je isti prvog kvaliteta, s toga se može koristiti za poljoprivredno zemljište radi đubrenja i poboljšanja kvaliteta zemljišta.
BIO kompost zapremine 1️⃣0️⃣litara po cijeni od 3️⃣.0️⃣0️⃣€, zainteresovani građani mogu kupiti na kompostani u Kavču.

Dan planete Zemlje

2024-04-22

1

ČUVAJMO ZAJEDNIČKI ŽIVOTNI PROSTOR

2024-03-20

81

Javni poziv

2024-03-19

105