Novosti

Ulegnuće na magistralnom putu u Pržicama

2023-02-03

43

Shodno nalogu nadležnih službi, radnici u Službi "Građevinska operativa" postavili su saobraćajne znakove u Pržicama, kako bi upozorili učesnike u saobraćaju na ulegnuće na magistralnom putu ⚠️

Završeni radovi na betoniranju u Azilu

2023-03-20

22

Aktivnosti službe "Građevinska operativa"

2023-03-13

22

Aktivnosti službe "Građevinska operativa"

2023-03-13

18