Novosti

Divlje deponije

2024-02-05

60

U poslednje vrijeme, gotovo svakodnevno dolazi do formiranja novih nelegalnih odlagališta, odnosno "divljih deponija" u dijelu opštine iznad risanskih strana i na nikšićkom putu.
Radnici DOO Komunalno Kotor koji su zaduženi za sakupljanje kabastog otpada, uprkos svakodnevnim naporima da sakupe nelegalno odloženi kabasti i građevinski otpad, nisu u mogućnosti sve da saniraju.
Samo danas, na proširenju iznad Morinja sakupljeno je preko 2️⃣0️⃣m³ ove vrste otpada.
Obzirom na teritorijalnu razuđenost naše opštine i druge lokacije sa kojih moramo sakupljati građevinski i kabasti otpad, ako se nastavi odlagati ovolika količina otpada u ovom dijelu opštine, bićemo prinuđeni da obustavimo sakupljanje, dok nadležni ne kazne počinioce.

Nove klupe

2024-03-04

5

Popravljene oštećene klupe

2024-02-29

23

Više intervencija na različitim lokacijama

2024-02-27

22